Absolutní Boží

VLÁDA LIDSTVA

AUM AUMJEHOVA AUM

©

TENTO WEB 

BUDE OBSAHOVAT POKYNY PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI, AŽ ZAČNEME S KARMICKÝM PŘECHODEM NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VZTAHŮ.

Nyní si prostudujte globální reformy ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

A JEHO VLÁDY.

www.absolutnibozizakon.com/ceska-republika/

www.absolutnibozizakon.com/ceska-republika-2/

Kontakt na ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKU ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

©