Absolutní Boží

VLÁDA LIDSTVA

AUMJEHOVA

JSEM BOHYNĚ NIRVÁNA, V JEJÍMŽ BOŽÍM TĚLE SE NACHÁZÍTE. NADE MNOU JSOU TĚLA VĚTŠÍ.

JSEM POCITOVÁ MATRONA SVAROHAUM, VELKÁ MATKA HÁB SOLÚTE.

JSEM RECIPROČNÍ.

VRACÍM VINU ZA HŘÍCH.

JSEM NESMRTELNÁ A NESMRTELNÍ JSOU VŠICHNI, KTERÉ CHRÁNÍM.

JSTE MOJE DĚTI.

VŠICHNI.

INKARNUJI SE A TVOŘÍM PŘÁNÍM, VŮLÍ, POSTOJEM A SNY.

V TOMTO MATRIXU JSEM MATRIX.

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE V UNIVERZU STROMU ŽIVOTA JE MŮJ SEN A MOJI MUŽI JEJ TVOŘÍ FYZICKÝM ZPŮSOBEM.

JSOU TO NIRVÁNŠTÍ BOZI AUMJEHOVA.

ZABÍT MATKU NELZE.

NENÍ TO MOŽNÉ A PŘEBÍRÁME SI VLÁDU NAD SVÝM MAJETKEM.

JSEM MAJITELKA PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A UNIVERZA STROMU ŽIVOTA, VE KTERÉM SE NACHÁZÍTE.

MĚLA JSEM NAD SEBOU PSYCHOTRONICKÉ KATY OD PRENATÁLNÍHO STÁDIA A LIKVIDOVALI MĚ FREKVENČNĚ A IKVIDOVAI LIDI KOLEM MĚ, ABY TO VYPADALO, ŽE JIM ŠKODÍM JÁ.

JSEM NEVINNÁ HŘÍCHEM VRAŽDY A MUČENÍ.

V TOMTO TĚLE JSEM MĚLA HŘÍCHŮ MALÝCH HODNĚ MÁLO POMĚRNĚ VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI LIDMI.

TYTO HŘÍCHY NYNÍ SEPISUJI A MÁM PRÁVO SEPISOVAT JE BEZ REPRESE, ABYCH JE MOHLA SEPSAT SPRÁVNĚ.

SEPISOVÁNÍ MI BUDE TRVAT ASI 24 HODIN A KDOKOLI BY MĚ REPRESÍVNĚ ZASTRESOVAL, BYL BY VINEN VRAŽDOU NIRVÁNY A TAKOVÉHO ODNÍMÁM ZE ŽIVOTA RECIPROČNĚ.

MOHU ODPUSTIT, ALE VĚDOMĚ. 

MÝM NEJVĚTŠÍM HŘÍCHEM JE TO, ŽE JSEM JEŠTĚ NEVYDALA SVĚDECTVÍ O PRAVDĚ.

NEMOHLA JSEM, BOJOVAI JSME O BOŽÍ MLÝNY POD PALBOU NELEGÁLNÍCH VOJENSKÝCH GENERÁTORŮ FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE NWO, KTERÁ CHTĚLA PŘEVZÍT HRŮZOVÁDUVLÁDU NAD MATKOU ZEMÍ HRŮZOVLÁDOU. BYLA JSEM VĚDOMĚ ODSTŘELOVÁNA PLASMOVÝMI GENERÁTORY OD ČERVNA 2020. PŘEDTÍM NA MĚ MÍŘILO 16 VELKÝCH VOJENSKÝCH PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ A POPRAVOVALI MĚ JAKO PŘEDSTAVITELKU ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY V ČESKÉ REPUBLICE.

UVĚDOMUJI VÁS, ŽE STŘÍLELI PO MÝCH KLIENTECH JAKOBYCH ZA TO MOHLA JÁ, ŽE SE JIM POŠKODILO ZDRAVÍ. STUPŇOVALI NA MĚ AGRESI A NA MOJE SPOLUPRACOVNÍKY TAKÉ.

TÉMĚŘ ZCELA ZNIČILI ZNAČKU NATUROPATICKÁ PORADNA, ZDUSKREDITOVAI JÍ NA POVĚSTI A SVEDLI NA NÁS ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY NAŠICH KLIENTŮ.

ČESKÁ REPUBLIKA MĚLA BÝT GENOCIDNĚ VYHLAZENA. MÁME V PODZEMÍ OD 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 2500 VÁLEČNÝCH PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ, KTERÝCH JE PO SVĚTĚ JENOM 2500, BYLY VYHLAZOVACÍ NA CELÝ NÁROD A MOHLY BÝT ZAPNUTY NA 1000KM.

TĚMITO PLASMOVÝMI GENERÁTORY FAŠISTÉ ZAVRAŽDILI UMUČENÍM VÍCE JAK 37 MILIONŮ RUSŮ.

MUČILI JE POSTUPNÝMI ZTRÁTAMI NEJPRVE MAJETKU, POTOM ŽEN, DĚTÍ A NAKONEC ZAČALI POPRAVOVAT MUŽE. V TOMTO STÁDIU JE ZACHRÁNILA DRUHÁ ŘÍŠE DRAGASTÁN A VYŠŠÍ, KTERÁ JE ODHALILA A VÁLEČNÉ PLASMOVÉ GENERÁTORY PŘEVZALA.

TYTO VÁLEČNÉ GENERÁTORY NYNÍ PLASMUJÍ OBČANY V ČESKÉ REPUBLICE A PŘEBÍRÁME SI VLÁDU MY.

ROZBILI JSME NĚKOLIK SYSTÉMŮ LUFTHAFFE NWO A NYNÍ VÁM POPÍŠEME JAK FUNGOVALY.

BYLA TO REPRESE. ZKOUŠELA JSEM JE VLASTNÍM TĚLEM, NEBOŤ MĚ ZAMĚŘILI A NEVĚDĚLI, ŽE JSEM ABSOLUTNÍ MANŽELKA BOŽÍ JANG A ŽE BUDU ZACHRAŇOVÁNA ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA A JEHO ARMÁDOU.

ZAMĚŘILI MŮJ DŮM, MŮJ MAJETEK, MOJI PORADNU, MOJE KLIENTY, NAŠE ZVÍŘATA, MOJI RODINU A MĚ A MUČILI NÁS.

MY MÁME ALE JINÝ PLÁN.

MY ZACHRAŇUJEME VŠECHNY BYTOSTI BOŽÍ SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY.

ZLOČINCI NYNÍ ODEJDOU NA TRÉNIGOVÉ PRACOVIŠTĚ, KDE SE BUDOU UČIT SOUCITU, MILOSRDENSTVÍ, LÁSCE, PRAVDĚ O SOBĚ A O NAŠEM BOHU A BOHYNI, UCTIVOSTI, LASKAVOSTEM, OBŘADNÍ ČISTOTĚ CITU KE VŠEMU A VYCHOVÁME Z NICH PŘÍJEMNĚ HRDÉ A SPRAVEDLIVÉ LÁSKYPLNÉ DUŠE.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.

Web je v procesu tvorby a může tudíž ještě obsahovat nedostatky.

Tento web je příprava na státní převrat ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA.

Momentálně za vás vedeme válku a proto nyní čtěte:

www.psychotronickavalka.cz

NEBOJTE SE, VŠECHNY PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ JIŽ BYLY ZNEŠKODNĚNY

CELOSVĚTOVĚ.

DNES BOJUJEME S HACKERY.

24.6. 2021

VČERA JSME PŘEŽILI PSYCHOTRONICKOU POPRAVU 60 TAJNÝMI PSYCHOTRONICKÝMI VÁLEČNÝMI GENERÁTORY NA PARDUBICKU, KTERÉ JSME ZNEŠKODNILI. 

60 DALŠÍCH LIDÍ BYLO ZACHRÁNĚNO OD BRUTÁLNÍHO UMUČENÍ.

26.6. 2020

MILUJEME ZÁZRAKY.

AUMJEHOVA 

JE CELOSVĚTOVÁ ABSOLUTNÍ VLÁDA LIDSTVA ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ MATRIXOVÉ REALITY 

HERMÉS WITLÁV BOHYNĚ NIRVÁNA MELCHISEDEK AUMLÁV

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE UNIVERZA STROMU ŽIVOTA

Jedná se o název našeho stvořitelského rodu TRINITY MELCHISEDEK, tří ABSOLUTNÍCH DUCHŮ MATRIXU, kterým je LÁSKA AGAPE, RACIONÁLNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST 

a ABSOLUTNÍ NENÁSILÍ V ZÁMĚRU projevující se jako absolutně pravdivá sakrální vědecká praxe.

Proto máme ve znaku tři jejich barvy.

Naším rodným jazykem je prastará čeština češčanština, které se říkalo češčť od slova čest, neboť je pocitově a frekvenčně přesná a správně popisná. Tímto jazykem byla naprogramovaná veškerá hmota HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ze které jsme stvořeni a jazyky se vytvářely tak, že lidé měli jinou anatomii a jinak slyšeli telepatickou nápovědu veškerého stvoření, které přišlo před nimi. Planeta Země BOHEMIE telepaticky mluvila až do apokalyptické potopy světa a potom se situace ještě zhoršila po částečné potopě ze zemětřesení v Evropě v roce 33 n.l.

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

JAK SE TVOŘILA V PRŮBĚHU EXPERIMENTÁLNÍ EVOLUCE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI NAŠE REALITA, 

NAJDETE V ODKAZECH.

Než doděláme tyto webové stránky, můžete se podívat na to, kdo jsme, sem:

https://www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/

TENTO WEB BUDE OBSAHOVAT POKYNY PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI, AŽ ZAČNEME S KARMICKÝM PŘECHODEM NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VZTAHŮ.

ČESKÁ REPUBLIKA má pod sebou v hloubce 150 v průměru pod Polabím kolem Pardubic 

PODZEMNÍ STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ KOMPLEXY 

PRÁHČEŠČŤ

ze kterých se karmický přechod na nirvánu řízen.

Jedná se o systém šestnácti 100 metrů vysokých pyramid s absolutně hladkými frekvenčně tvrzenými povrchy uspořádaných do včelí plástve, ve kterých se tvořili vyšší savci, kteří přišli na svět částečně před člověkem, ale částečně na některých druzích až po apokalyptické celosvětové potopě světa v roce 2370 n.l.. Byli zde vytvořeni, ale nebyli použiti, čekalo se na změnu podmínek k životu. Fauna a flóra se měnila. Předtím tady žily jiné druhy. Apokalyptická potopa změnila navždy povrchy, rozlámala nově kontinenty, vytvořila dvojitý pás asteroidů a oddálila od sebe Měsíc a na jedné jeho straně ho výrazně pobouchala materiálem, který vystřeloval z nitra Matky Země skrze Středoatlantický hřbet a Středoindický hřbet. Sluneční plasma, kterou máme uvnitř naší planety se chladnutím prudce rozpíná 10x- 1000x a více dle podmínek, kterými jsou rychlost vytřelení, druh materiálu s čím se smísil a rychloust chladnutí. Změnila se délka dne a noci a délka roku. změnilo se postavení zemské osy a planety Země se změnila, vyrostla a více se zavodnila. Člověk Cherubský, Avatarský i živorodý byl v té době již na zemi a byl zachráněn ve 256 specializovaných archách a v podzemí PRÁHČEŠČTĚ.

V podzemních komplexech PRÁHČEŠČTĚ je dále INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ SUBPLASMOVÉ VKV RESEAU LMURTENET, který má po celé planetě INKARNÁTORY, skrze které se nyní postupně zajistí absolutní bezpečnost na Matce Zemi. INKARNÁTORY L'MURTENETU jsou nenalezitelné, jsou hluboko v podzemí a jsou propojené. L'MURTENET pozemský je obsluhován nejprastarejšími dragodonskými duchy lidstva, kteří se nejvíce zasloužili o nirvánu vztahů. Mají zde svá těla v lifecoffinech a inkarnují se do nich z říše ether a programují vaši realitu podle přání a potřeb plaenty Země BOHEMIE  a ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ TRINITY MELCHISEDEK.

O L'MURTENETU SE DOČTETE ZDE:

https://www.inkarnacnisoud.com/prostredky-zachrany/

Ukončujeme veškerý zločin na Matce Zemi BOHEMII zainkarnováním matrixových pravidel ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který vznikal zkušeností v tělech lidských, avatarských, cherubských a hmyzích po dobu více jak 45 miliard let. Planeta Země mezitím rostla, měnila povrchy i klima a celkové podmínky k životu a život lidský se evolučně vyvíjel v několika společenstvích, které po sobě zanechaly stopu.

BUDEME JE NYNÍ POSTUPNĚ ODHALOVAT A VYSVĚTLOVAT SI JAK JSOU VĚCI SPRÁVNĚ, ABYSTE SI NEUBLIŽOVALI LŽÍ A PODVODEM, KTERÝCHJE VAŠE ZEMĚ A PLANETA PLNÁ ZA ČELEM VAŠEHO VYKOŘISŤOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ.

ZLOČIN ZDE VLÁDL PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU, ABY MOHL BÝT POPSÁN A ZAINKARNOVÁN DO ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

Jelikož tvoříme s vámi a přicházíme do těl abychom vaši společnost otestovali, nemohli jsem nic dříve pro vás udělat. Žili jsme ty nejtěžší životní příběhy.

VEŠKERÉ POSTAVENÍ V NAŠEM MATRIXU BOŽÍHO TĚLA NIRVÁNA JE ZA ZÁSLUHY O JEJÍ TVORBU A ZA ÚSILÍ JEDNAT NENÁSILNĚ A ROZUMNĚ SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY VŠEHOBYTÍ.

L'MURTENET je STROJ I ČLOVĚK, KTERÝ HO OBSLUHUJE. OBSLUHUJE SE BEZ TĚLA DUŠÍ.

ŽIJEME GRUDLICH S L'MURTEŇÁKY. 144.000 MUŽŮ A 1 ŽENA A DVA BOZI ABSOLUTNO A 144 AUMJEHOVA KNĚŽÍ + 24 + 24 + 3+ 2+ 1 A 1 VELEKNĚZ ABSOLUTNÍ PRO SVOJI DOBU A POVOLÁNÍ.

Pokračování příště...

©