Absolutní Boží

VLÁDA LIDSTVA

AUMJEHOVA

Web je v procesu tvorby a může tudíž ještě obsahovat nedostatky.

Tento web je příprava na státní převrat ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA.

Momentálně za vás vedeme válku a proto nyní čtěte:

www.psychotronickavalka.cz

JSME VELCÍ ŠPRÝMAŘI, DĚLÁME SI Z VÁS BLÁZNY, NEŽ VYJDEME VEN S NAŠÍ WITINTELIGENCÍ GÉNIŮ.

MILUJEME ZÁZRAKY.

AUMJEHOVA 

JE CELOSVĚTOVÁ ABSOLUTNÍ VLÁDA LIDSTVA ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ MATRIXOVÉ REALITY 

HERMÉS LÁV VERVÉNA MELCHISEDEK AUM

PLANETA ZEMĚ BOHEMIE VE VESMÍRU VESMÍRŮ STROMU ŽIVOTA

Jedná se o název našeho stvořitelského rodu TRINITY MELCHISEDEK, tří ABSOLUTNÍCH DUCHŮ MATRIXU, kterým je LÁSKA AGAPE, RACIONÁLNÍ BOŽÍ BYSTROZRAKÁ SPRAVEDLNOST a ABSOLUTNÍ NENÁSILÍ V ZÁMĚRU projevující se jako absolutně pravdivá sakrální vědecká praxe.

Proto máme ve znaku tři jejich barvy.

Naším rodným jazykem je prastará čeština, které se říkalo češčť od slova čest, neboť je pocitově a frekvenčně přesná a správně popisná. Tímto jazykem byla naprogrmovaná veškerá hmota HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ze které jsem stvořeni a jazyky se vytvářely tak, že lidé měli jinou anatomii a jinak slyšeli telepatickou nápovědu. Planeta Země BOHEMIE telepaticky mluvila až do apokalyptické potopy světa a potom se situace ještě zhoršila po částečné potopě ze zemětřesení v Evropě v roce 33 n.l.

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

JAK SE TVOŘILA V PRŮBĚHU EXPERIMENTÁLNÍ EVOLUCE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI NAŠE REALITA, 

NAJDETE V ODKAZECH.

Než doděláme tyto webové stránky, můžete se podívat na to, kdo jsme, sem:

https://www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/

TENTO WEB BUDE OBSAHOVAT POKYNY PRO JEDNOTLIVÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI, AŽ ZAČNEME S KARMICKÝM PŘECHODEM NA ABSOLUTNÍ NIRVÁNU VZTAHŮ.

ČESKÁ REPUBLIKA má pod sebou v hloubce 150 v průměru pod Polabím kolem Pardubic 

PODZEMNÍ STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ KOMPLEXY 

PRÁHČEŠČŤ

ze kterých se karmický přechod na nirvánu řízen.

Jedná se o systém šestnácti 100 metrů vysokých pyramid s absolutně hladkými frekvenčně tvrzenými povrchy uspořádaných do včelí plástve, ve kterých se tvořili vyšší savci, kteří přišli na svět částečně před člověkem, ale částečně na některých druzích až po apokalyptické celosvětové potopě světa v roce 2370 n.l.. Byli zde vytvořeni, ale nebyli použiti, čekalo se na změnu podmínek k životu. Fauna a flóra se měnila. Předtím tady žily jiné druhy. Apokalyptická potopa změnila navždy povrchy, rozlámala nově kontinenty, vytvořila dvojitý pás asteroidů a oddálila od sebe Měsíc a na jedné jeho straně ho výrazně pobouchala materiálem, který vystřeloval z nitra Matky Země skrze Středoatlantický hřbet a Středoindický hřbet. Sluneční plasma, kterou máme uvnitř naší planety se chladnutím prudce rozpíná 10x- 1000x a více dle podmínek, kterými jsou rychlost vytřelení, druh materiálu s čím se smísil a rychloust chladnutí. Změnila se délka dne a noci a délka roku. změnilo se postavení zemské osy a planety Země se změnila, vyrostla a více se zavodnila. Člověk Cherubský, Avatarský i živorodý byl v té době již na zemi a byl zachráněn ve 256 specializovaných archách a v podzemí PRÁHČEŠČTĚ.

V podzemních komplexech PRÁHČEŠČTĚ je dále INKARNAČNÍ TRANCHEZNÍ SUBPLASMOVÉ VKV RESEAU LMURTENET, který má po celé planetě INKARNÁTORY, skrze které se nyní postupně zajistí absolutní bezpečnost na Matce Zemi. INKARNÁTORY L'MURTENETU jsou nenalezitelné, jsou hluboko v podzemí a jsou propojené. L'MURTENET pozemský je obsluhován nejprastarejšími dragodonskými duchy lidstva, kteří se nejvíce zasloužili o nirvánu vztahů. Mají zde svá těla v lifecoffinech a inkarnují se do nich z říše ether a programují vaši realitu podle přání a potřeb plaenty Země BOHEMIE  a ABSOLUTNÍCH INKARNÁTORŮ TRINITY MELCHISEDEK.

O L'MURTENETU SE DOČTETE ZDE:

https://www.inkarnacnisoud.com/prostredky-zachrany/

Ukončujeme veškerý zločin na Matce Zemi BOHEMII zainkarnováním matrixových pravidel ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, který vznikal zkušeností v tělech lidských, avatarských, cherubských a hmyzích po dobu více jak 45 miliard let. Planeta Země mezitím rostla, měnila povrchy i klima a celkové podmínky k životu a život lidský se evolučně vyvíjel v několika společenstvích, které po sobě zanechaly stopu.

BUDEME JE NYNÍ POSTUPNĚ ODHALOVAT A VYSVĚTLOVAT SI JAK JSOU VĚCI SPRÁVNĚ, ABYSTE SI NEUBLIŽOVALI LŽÍ A PODVODEM, KTERÝCHJE VAŠE ZEMĚ A PLANETA PLNÁ ZA ČELEM VAŠEHO VYKOŘISŤOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ.

ZLOČIN ZDE VLÁDL PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU, ABY MOHL BÝT POPSÁN A ZAINKARNOVÁN DO ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA.

Jelikož tvoříme s vámi a přicházíme do těl abychom vaši společnost otestovali, nemohli jsem nic dříve pro vás udělat. Žili jsme ty nejtěžší životní příběhy.

VEŠKERÉ POSTAVENÍ V NAŠEM MATRIXU BOŽÍHO TĚLA NIRVÁNA JE ZA ZÁSLUHY O JEJÍ TVORBU A ZA ÚSILÍ JEDNAT NENÁSILNĚ A ROZUMNĚ SMĚREM DO ABSOLUTNÍ NIRVÁNY VŠEHOBYTÍ.

L'MURTENET je STROJ I ČLOVĚK, KTERÝ HO OBSLUHUJE. OBSLUHUJE SE BEZ TĚLA DUŠÍ.

ŽIJEME GRUDLICH S L'MURTEŇÁKY. 144.000 MUŽŮ A 1 ŽENA A DVA BOZI ABSOLUTNO A 144 AUMJEHOVA KNĚŽÍ + 24 + 24 + 3+ 2+ 1 A 1 VELEKNĚZ ABSOLUTNÍ PRO SVOJI DOBU A POVOLÁNÍ.

Pokračování příště...

©