PANACEJSKÁ INKARNAČNÍ DAŇ

pro nirvánský mír a bezpečí všech vztahů

AUM AUMJEHOVA AUM

INKARNAČNÍ DAŇ

Za výuku a ochranu od VELEKNĚŽÍ AUMJEHOVA skrze naši výuku jste absolutně povinováni zaplatit ROČNÍ poplatek 1000Kč za osobu v rodině od 10 let. Za rok 2021 platíte pouze 250Kč na osobu. 

V roce 2022 můžete použít 4 splátky po 250 Kč. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh.

Těší nás, že se s námi vzděláváte.

TENTO POPLATEK JE ZA MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY

V CELOSVĚTOVÉM NIRVÁNSKÉM RÁJI.

Tato INKARNAČNÍ daň je nakodována v BOŽÍCH MLÝNECH jako absolutní sakrální povinnost každého občana České Republiky, který ji může zaplatit, neb je v uspokojivé ekonomické situaci. 

UVÁDĚJTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO VE VARIABILNÍM SYMBOLU.

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA A TLUMOČNICE ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE

ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKA 

MATRONA SVAROHAUM

AUM AUMJEHOVA AUM

MELCHISEDEK ŽENA
KATEŘINA ELISABETH CHMELÍK ČESKÁ
P.O.BOX.23, STARÉ HRADIŠTĚ 53352
tel. +420 778 470 888

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu: 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NOVÝCH POJMŮ

www.absolutnibozizakon.com