DIREKTIVA PRO 

PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

České Republiky

AUM AUMJEHOVA AUM

ABSOLUTNÍ DIREKTIVA PRO PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTÍ

VŠEM DĚTEM A JEJICH RODINÁM!!!!