VELEKNĚŽSKÉ DÍLO

Absolutních duchovních lidstva

AUM AUMJEHOVA AUM

VELEKNĚŽSKÉ DÍLO

WWW.AUMJEHOVA.COM

Web je přípravou na KARMICKÝ PŘECHOD na absolutní nirvánu všech vztahů pro všechny v pozemském ráji.

NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI

ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA AUMJEHOVA MELCHISEDEK ŽENA

ODKLÍZENÍ NÁSLEDKŮ 

TAJNÉ PSYCHOTRONICKÉ PLASMOVÉ VÁLKY

KOMUNIKUJTE TELEPATICKY A SPUSŤTE SI PO 3 LETÉM CELIBÁTU HADÍ A DRAČÍ SEXUÁLNÍ SÍLU

REFORMA NÁBOŽENSTVÍ

Stránku budeme dále rozšiřovat.

ABSOLUTNÍ 

NATUROŠACHMAT ZLOČINU