ABSOLUTNÍ DIREKTIVA 

PRO ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI

České Republiky při karmickém přechodu na nirvánu

AUM AUMJEHOVA AUM

ABSOLUTNÍ DIREKTIVA 

PRO ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY SPOLEČNOSTI

VZDĚLÁVEJTE SE NA

www.novapsychiatrie.cz